Jak przygotować projekt?

Na stronie każdego produktu zamieszczone są wskazówki do przygotowania projektu graficznego.
Oprócz tego przy danym produkcie, pod zakładką Szablon znajdują się makiety pomocne do przygotowania projektu.

Pamiętaj, że każdy projekt do druku powinien:

  • posiadać format w skali 1:1
  • być przygotowany w trybie kolorów CMYK (bez osadzonych dodatkowych profili)
  • mieć zachowane wymagane spady
  • posiadać rozdzielczość minimum 300 dpi
  • mieć zachowaną odpowiednią odległość obiektów graficznych i tekstów od linii cięcia
  • wszelkie fonty mieć zamienione na krzywe*
  • projekt wyśrodkowany na stronie

Przyjmujemy pliki: jpg, jpeg, tiff, tif, pdf, cdr
W celu uniknięcia błędów prosimy do pracy wysyłać pliki z jednym wybranym rozszerzeniem.
Pliki prosimy przesyłać bez warstw - spłaszczone.
Praca w PDFie powinna być wypublikowana do wersji Acrobat 4 wersja 1.3.
Jeżeli jest więcej plików do zlecenia, proszę spakować pliki ZIPem.

Prace zawsze są obracane przez bok. Proszę obrócić drugą stronę ulotki o 180 stopni względem pierwszej.
Należy zadbać o dokładne opisy plików tj. Katalog_X_Srodki.pdf Katalog_X_Okładka.pdf, (gdzie x=nazwa).
W pracach składanych pliki muszą być przesłane jako strona zewnętrzna i wewnętrzna (zgodnie z szablonem przykładowym danego formatu).
Katalogi i broszury prosimy przesyłać w formacie PDF - strony w kolejności 1,2,3 ... itd. (żadnych składek).
Proszę wpisać opis numeru strony (katalogi, broszurki) w obszarze poza liniami cięcia jeśli dana praca nie posiada paginacji.
Dla oprawy szytej należy uwzględnić zjawisko fizycznego zmniejszenia się formatu strony do środka.
W oprawach klejonych, wewnątrz publikacji minimalna odległość elementów graficznych i tekstowych od grzbietu powinna wynosić 10 mm.

Projekty materiałów z uszlachetnieniem wybiórczym wymagają przesłania czarno-białej maski z elementami do druku wybiórczego. Lakier wybiórczy UV powinien wynosić 100% pokrycia kolorem czarnym. Lakier wybiórczy powinien by przygotowany na osobnym arkuszu/stronie. Więcej szczegółów dotyczących przygotowania projektów do druku wybiórczego znajduje się na stronach poszczególnych produktów.

Na stronach poszczególnych produktów pod zakładką Szablon znajdują się makiety produktów pomocne przy projektowaniu graficznym. Prosimy przesyłać gotowe projekty do druku bez naniesionych szablonów.
W przypadku zamówień produktów z wykrojnikiem, należy dołączyć dwa pliki: oprócz strony z właściwym projektem (bez wykrojnika), prosimy przesłać również stronę z projektem z nałożonym na nią wykrojnikiem.
Margines błędu przy cięciu, może maksymalnie wynosić 2mm. Należy zachować 1 cm odstępu od linii formatu dla istotnych elementów grafiki na stronie.

Minimalne nafarbienie pracy to 8% suma wszystkich składowych CMYK
Minimalna dobrze widoczna wielkość fontu przy na farbieniu 100% koloru czarnego to 6 pkt.

Należy usunąć ramkę znajdującą się na linii cięcia gdyż w przeciwnym wypadku zostanie ona wydrukowana.

Słabej jakości bitmapy (obrazki, zdjęcia, itp.) - na wydrukach będą rozmyte i z powiększonymi pikselami. Sztuczne powiększenie rozdzielczości dla obrazka pobranego z internetu również nie przyniesie pożądanego efektu. Lepiej wykorzystać inne zdjęcie ale za to dobrej jakości.

Obiekty 100% czarne zostają nadrukowane (overprinty), pozostałe overprinty zostają usunięte (Always knockout).
Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzialności za nadrukowania (overprinty) lub ich brak na innnych kolorach zadanych w pracy.

Drukarnia NIE PONOSI odpowiedzilności za zmiany kolorystyczne w pracach wynikające z konwersji profili niezgodnych ze specyfikacją do profilu "ISO Coated v2 (ISO12647-2):2004" papiery powlekane i "PSO Uncoated (ISO 12647-2):2004" papiery niepowlekane.

Produkty powinny być przygotowane zgodnie z plikami pomocy zamieszczonymi w zakładce "Szablon" danego produktu.

* Zamiana fontów na krzywe:
- W Adobe Photoshop zaznaczamy warstwy tekstu, klikamy na nich prawym przyciskiem myszy i wybieramy z listy opcję "Konwersja na kształt".
- W CorelDraw zaznaczamy tekst lub ramkę tekstową, a następnie: klikamy prawy przycisk myszy i wybieramy opcję "Przekształć w krzywe" lub skrót klawiaturowy "Ctrl+Q"
- Przy publikowaniu pliku jako PDF, w ustawieniach zaznaczamy opcję "Eksportuj wszystkie teksty jako krzywe".

Prosimy o przestrzeganie powyższych zaleceń drukarni. Pozwoli to uniknąć nieporozumień.

 Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności drukarni internetowej. - Polityka Prywatności *