Garść wiedzy - Logo - podstawa identyfikacji wizualnej firmy

Logo firmy lub produktu jest pierwszym elementem, który zauważa klient i który kojarzy mu się z danym obiektem. Jest więc podstawowym elementem komunikacji wizualnej pomiędzy nadawcą a odbiorcą i jednocześnie jest podstawową częścią systemu identyfikacji wizualnej. Pełni trzy ważne funkcje: informacyjną, symboliczną oraz wizualną. Informacyjna ma na celu edukację, czyli poinformowanie odbiorców o korzyściach płynących ze współpracy z firmą. Funkcja symboliczna nawiązuje do skojarzeń związanych z danym kształtem, natomiast wizualna odnosi się do przeżyć estetycznych odbiorcy. Znak firmowy powinien być prosty, ograniczony w środkach wyrazu i nadający się do wykorzystania w różnych mediach.

Trudno sobie dzisiaj wyobrazić „życie” marki pozbawionej własnego znaku. Problem w tym, że za pomocą jednego małego obrazka trzeba przekazać bardzo złożony i ważny komunikat. Celem każdej firmy jest, aby jej znak firmowy stał się symbolem, o pozytywnym znaczeniu i odbiorze. Musi być na tyle charakterystyczny, aby każdy kto na niego spojrzy, dobrze wiedział, z jaką korporacją ma do czynienia.

Logotyp to nazwa firmy zapisana charakterystycznym krojem pisma i przy użyciu firmowych kolorów, często wzbogacona o znak firmowy. Dzięki dodatkom graficznym i niebanalnej formie ułatwia zapamiętanie nazwy obiektu, do którego się odnosi. Wśród logotypów można wyróżnić monogramy - literę lub kilka liter powiązanych kompozycyjnie, stosowanych jako podpis lub znak własności. Literami monogramu są inicjały osoby lub nazwy firmy. Litery monogramu powinny być ozdobne, jednak w sposób umiarkowany, ponieważ nadrzędną cechą monogramu jest jego czytelność, a dopiero kolejną – ozdobność. Wyróżnia się także kaligramy – napisane normalną czcionką, nie umożliwiające jednoznacznej identyfikacji. Mianem kaligramu określa się także wiersz, którego wersy ułożone są w sposób tworzący sylwetkę przedmiotu.

Na rynku istnieją aplikacje, które wspomagają projektowanie znaków graficznych lub nawet całych wizytówek czy druków firmowych, ale w profesjonalnym procesie twórczym raczej się z nich nie korzysta.
Projektując logotyp należy brać pod uwagę jego zbieżność z profilem marki, którą chce się wprowadzić na rynek. Należy brać także pod uwagę ogólne preferencje docelowej grupy odbiorców, którzy mają być potencjalnymi klientami.
Dobrze jest zawczasu zorientować się, jak wyglądają logotypy przynajmniej tych firm, które są dla danej firmy najbardziej konkurencyjne.

Przy projektowaniu logo warto pamiętać o zasadzie, że im prościej tym lepiej. W przeciwnym wypadku logotyp może stać się dla odbiorcy nieczytelnym a wręcz zagmatwanym znakiem a w ten sposób logo nie będzie spełniać swojego zadania. Lepiej więc unikać zbyt skomplikowanych kształtów i postarać się ograniczyć liczbę kolorów.
Obecnie bardzo modne jest działanie polegające na liftingu logo. Im dłużej firma jest na rynku, tym częściej powinna odświeżać i urozmaicać elementy wizerunku, ponieważ może to wzbudzić dodatkowe zainteresowanie wśród targetu.

Tekstowo-graficzne znaki, zbudowane są z grafiki i napisu, który może być nazwą, hasłem lub zawierać inną treść. Takie logotypy są najłatwiejsze w zapamiętywaniu i identyfikacji, poprzez skojarzenia pamięciowe. Są bardzo popularne w logotypach produktów, gdyż mogą jednocześnie przedstawić obraz produktu.

W logotypach tekstowych (typograficznych) tekst jest jednocześnie grafiką. Najczęściej tego typu logotypy są stosowane gdy nazwa firmy jest pochodną od nazwiska lub gdy firma chce podkreślić nazwę.

Dość oryginalne są znaki abstrakcyjne. Zbudowane są one z obrazów w zasadzie niemówiących nic ani o instytucji, ani o branży, ani o produkcie.
Dobrze skomponowane logo abstrakcyjne może odznaczać się dużą siłą oddziaływania, ale może być trudne do wypromowania, ze względu na niejednoznaczne skojarzenia wśród odbiorców.
Znaki abstrakcyjne są domeną firm nowych, o nowoczesnym profilu i ofercie.

 

 Potwierdzam, że zapoznałem się z polityką prywatności drukarni internetowej. - Polityka Prywatności *